SEKCJA RATOWNICZA

Sekcja przygotowująca młodzież do egzaminu na Ratownika WOPR, wyposażająca kandydatów w niezbędną wiedzę i umiejętności do zdania egzaminu i zdobycia zawodu.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów ratownictwa oraz trenerów pływania. Umożliwiają dalszy rozwój młodych pływaków,  a poszerzone o elementy ratownictwa pomagają rozwijać świadomość odpowiedzialności za siebie i innych, zapobiegają podejmowaniu niepotrzebnego ryzyka i pozwalają posiąść umiejętności, które mogą uratować życie i zapobiec tragedii.

Nasza młodzież jest szkolona nie tylko pod kątem prawidłowego wykonywania elementów ratowniczych niezbędnych do ratowania tonących

  • ratowanie,
  • holowanie,
  • warsztaty na jeziorze i na morzu,
  • rzucanie liny,
  • pierwsza pomoc,
  • nurkowanie.

Umiejętności te są również wykorzystywane podczas różnego rodzaju zawodów ratowniczych na szczeblu międzywojewódzkim i ogólnopolskim.

Grupa ratownicza trenuje cztery razy w tygodniu.