O NAS

Fundacja Pływamy i Ratujemy istnieje od września 2017 roku. Celem fundacji jest wspieranie rozwoju fizycznego i krzewienie pozytywnych postaw kultury fizycznej głównie w zakresie sportów wodnych.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej ani zarobkowej, pobierane składki oraz fundusze pozyskane z dotacji w całości przeznaczone są na podopiecznych – dzieci, młodzież i dorosłych, którzy biorą udział w organizowanych formach aktywności fizycznej.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów oraz trenerów pływania, ratownictwa, nurkowania, windsurfingu, aquaterapii, dietetyków, psychologów, ratowników medycznych. 

Zajęcia i warsztaty umożliwiają dalszy rozwój młodych pływaków, a poszerzone o elementy ratownictwa pomagają rozwijać świadomość odpowiedzialności za siebie i innych, zapobiegają podejmowaniu niepotrzebnego ryzyka i pozwalają posiąść umiejętności, które mogą uratować życie i zapobiec tragedii. 

Dla rodziców taka właśnie forma spędzania wolnego czasu stała się motywacją do podjęcia nauki i dzięki temu stworzyliśmy także grupy dla dorosłych na różnym poziomie zaawansowania, a także prowadzimy aqua aerobik. 

Oprócz zajęć na basenie organizujemy szkolenia z winsurfingu, nurkowania, warszaty pierwszej pomocy przedmedycznej i dietetyczne, a także zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci niepełnosprawnych,.

Dzieci, młodzież i dorośli szkolący się pod skrzydłami fundacji to około 100 osób, są wśród nich mieszkańcy Gminy Ustronie Moskie, Gminy Będzino, Gminy Dygowo, Gminy Mielno, a także Kołobrzegu.

Grupa sportowa starsza trenuje codziennie, grupa ratownicza trzy, cztery razy w tygodniu przygotowując się jednocześnie do egzaminu na ratownika wodnego. 

Zawodnicy mają cały czas możliwość sprawdzania swoich postępów wyjeżdżając na zawody różnej rangi odbywające się w całej Polsce. Młodzież osiąga bardzo wysokie wyniki plasując się w pierwszej dziesiątce najlepszych zawodników w naszym województwie.

Oprócz umiejętności pływackich umożliwiamy młodzieży zdobywanie doświadczeń nurkowych i udało nam się już przeprowadzić szkolenie zakończone egzaminem na Płetwonurka Młodzieżowego z uprawnieniami do 12 m głębokości. Dzieci otrzymały certyfikaty, które uprawniają je do kontynuacji i zdobywania kolejnych. Finalnie będziemy mogli cieszyć się świetnie wyszkoloną kadrą ratowniczą z uprawnieniami płetwonurka, co stanowi jeden z naszych celów głównych.

Dzięki przyjaznej i rodzinnej i rodzinnej atmosferze liczba członków stale się powiększa, a Pływamy i Ratujemy jest organizacją poważnie traktowaną przez instytucje związane z działalnością pływacką.

Mimo bardzo ciężkiego okresu dla klubów sportowych, fundacja działa bez przerwy oferując całym rodzinom możliwość przetrwania w dobrej kondycji fizycznej i dodatkowo w dobrym humorze. 

Kiedy baseny były zamknięte zajęcia praktyczne i teoretyczne prowadzone były on-line, następnie przenieśliśmy je na świeże powietrze, na plażę i boisko. Dzięki temu wiele z nowych form uprawiania sportu wpisało się na stałe w nasze grafiki. W okresie jesienno – zimowym co tydzień organizujemy rodzinne morsowanie, bieganie, wiosną treningi rowerowe, zajęcia jogi, a także angażujemy się w imprezy organizowane przez inne podmioty działające na terenie Gminy Ustronie Morskie i miasta Kołobrzeg. 

Niejednokrotnie bierzemy udział w akcjach charytatywnych i sami je organizujemy.

Dzięki funduszom pochodzącym z Programu Społecznik, dotacji Gminy Ustronie Morskie i Gminy Będzino możemy wspierać nasze działania.

Nie tylko instytucje pomagają nam w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą. Wspierają nas najbliżsi poprzez darowizny, poprzez dowożenie na treningi, zawody, poprzez użyczanie środków transportu lub lokali na prowadzenie warsztatów, poprzez organizowanie konsumpcji, najczęściej w formie pysznych wypieków, a nawet poprzez przygotowanie sprzętu treningowego. 

Dzięki takiej bezinteresownej pomocy możemy kształcić dzieci i młodzież, proponować aktywne i rodzinne formy spędzania czasu wolnego, a przede wszystkim rozwijać pasje.